mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

Technik elektryk

 

Kod zawodu  311303

Nazwa Kwalifikacji:   Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

  

Słuchacz zdobywa umiejętności z zakresu:

  • Wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • Montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • Wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • Eksploatowanie instalacji elektrycznych,
  • Eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Podział zawodu na obszary zwane kwalifikacjami pozwala na przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy.

Zawód technik elektryk podzielony został na dwie kwalifikacje:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 

Osoby posiadająca dyplom zawodowy mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych, jako monterzy i konserwatorzy instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Technicy elektrycy pracują przeważnie w szeroko pojętych usługach a także w budownictwie, komunikacji i innych dziedzinach gospodarki oraz w przemyśle. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii elektroenergetycznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

 

Po ukończeniu kursu, słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz przystępuje do egzaminu państwowego.

 

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskuje świadectwo potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Warunkiem uzyskania dyplomu jest posiadanie wykształcenia średniego oraz ukończenie wyodrębnionych kwalifikacji  takich jak ELE.02, ELE.05