mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

Niepubliczne dzienne technikum

 

 1 września 2019r. zaczną funkcjonować 5-letnie technika, które docelowo zastąpią dzisiejsze technika 4-letnie. Do roku szkolnego 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum będzie jeszcze prowadzona rekrutacja do 4-letniego technikum, natomiast w roku 2020/2021 już się ona nie odbędzie, a tym samym rozpocznie się wygaszanie 4-letniego technikum. Jednocześnie od roku szkolnego 2019/2020 do 5-letniego technikum będą przyjmowani absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

 

Wybierz kierunek, który Ci odpowiada: 

  • technik elektryk
  • technik mechanik 
  • technik górnictwa podziemnego

 

Oferowane przez nas - technikum jest pięcioletnią szkołą niepubliczną dla absolwentów gimnazjum, która posiada uprawnienia szkoły publicznej. 

Chcemy wyjśc na przeciw oczekiwaniom młodych ludzi i tworzymy szkołę, która nie tylko daje dobre przygotowanie ogólne, ale przede wszystkim daje możliwość zdobycia zawodu nie tylko na papierze, ale i w praktyce.

Przed Absolwentem otwiera się droga do dalszej edukacji na wyższych uczelniach, ale i równieź podjęcie pracy w wybranym zawodzie. 

 

Zapraszamy!!