mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY

Kod zawodu: 325509

Kwalifikacje: MS.12 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

UZYSKANY TYTUŁ: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

KOSZT NAUCZANIA: BEZPŁATNY

TRYB NAUCZANIA: ZAOCZNY

CZAS TRWANIA: 3 SEMESTRY

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne.

Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Technik BHP jest zawodem uniwersalnym ze względu na, możliwość podjęcia zatrudnienia we wszystkich instytucjach i zakładach.

Ukończenie szkoły i uzyskanie tytułu technika BHP umożliwia pracę w charakterze specjalisty od doradztwa na gruncie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również sprzedaży usług konsultacyjnych firmom zewnętrznym.