mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

TECHNIK ADMINISTRACJI

Kod zawodu: 334306

Kwalifikacje: AU.68 - Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

UZYSKANY TYTUŁ: Technik administracji

KOSZT NAUCZANIA: BEZPŁATNY

TRYB NAUCZANIA: ZAOCZNY

CZAS TRWANIA: 4 SEMESTRY

 

Technik administracji - Organizacja i gromadzenie informacji, dokumentacji oraz prowadzenie wewnętrznej  koordynacji działalności jednostek organizacyjnych.

Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi.

Zajmuje się również gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji oraz informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracyjnych jak i przedsiębiorstwach.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w biurze i prawnymi jej aspektami, to jest to właśnie kierunek dla Ciebie.

Jako technik administracji na pewno zetkniesz się z duża ilością pracy umysłowej jak i biurowej, ale również możliwość kierowania zespołem pracowników, a co za tym idzie również rozwijanie swoich umiejętności interpersonalnych.

 

Zachęcamy!!