mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

Opiekun Medyczny

Kod zawodu: 532102

Kwalifikacje: MS.04 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

KOSZT NAUCZANIA: BEZPŁATNY

TRYB NAUCZANIA: ZAOCZNY

CZAS TRWANIA: 2 semestry

 

Nauka w zawodzie opiekuna medycznego trwa jeden rok w szkole policealnej.

Opiekun medyczny zabezpiecza realizację świadczeń opiekuńczo-higienicznych nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi.

Wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodu opiekun medyczny jest kompatybilne z priorytetami działań Ministra Zdrowia tj. z wejściem w życie ustawy o ubezpieczeniach pielęgnacyjnych

Opiekun medyczny jest bardzo uniwersalny, gdyż po jego ukończeniu można pracować zarówno z chorymi wymagającymi opieki czasowo, jak i z osobami wymagającymi opieki stałej. (m.in. starszymi oraz  niepełnosprawnymi) we wszystkich grupach wiekowych.

Zdobyte kwialifikacje  uprawniają do podejmowania pracy jako opiekun medyczny w całej Unii Europejskiej. Tak więc możliwości podjęcia pracy są ogromne. 

 

Zachęcamy!!