mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

Czy szkoła policealna jest dla Ciebie?

Dzisiaj szkoły policealne dają szansę podniesienia swoich kwalifikacji i tym samym wyróżnienia się na rynku pracy lub uzupełnienia wykształcenia osobom, które już pracują w zawodzie.

Po skończeniu szkoły ma się już określony zawód.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego pracodawca ma pewność, że określona osoba ma odpowiedni zasób wiedzy na dane stanowisko.

Po ukończeniu szkoły uzyskuje się zawód.

Rekrutacja do szkół policealnych jest bardzo łatwa, wystarczy mieć tylko świadectwo ukończenia liceum (nie jest potrzebna zdana matura).

 

Kierunki:

  •  Opiekun medyczny
  •  Technik BHP
  •  Technik administracji 
  •  Technik usług kosmetycznych 

 

Zachęcamy!!