mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

 

Niepubliczna szkoła branżowa I stopnia  „PRIMUS”

                                 Adresowana do MŁODZIEŻY:

        która ukończyła -  8-letnią szkołę podstawową. 

 

Kształcenie trwa 3 lata


Po ukończeniu szkoły zdobywa się wykształcenie zawodowe.

Na koniec słuchacz przystepuje do egzaminu państwowego.

 

WYMAGANIA:

 • Wypełnione podanie 
 • Świadectwo ukończenia szkoły: oryginał / duplikat / odpis
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
 • Dwie podpisane fotografie 30 mm x 42 mm

 

Zawody do wyboru:

 • Betoniarz-zbrojarz                       
 • Cieśla                       
 • Murarz-tynkarz          
 • Monter konstrukcji budowlanych     
 • Elektryk                   
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń   
 • Operator obrabiarek skrawających      
 • Górnik eksploatacji podziemnej  
 • Ślusarz  

 

TO NIE KONIEC:

Absolwent może dalej kształcić się w szkole branżowej II stopnia zdobywając wykształcenie średnie oraz uzyskać tytuł technika, a także przystąpić do tzw. „małej matury”. :)

ZACHĘCAMY!