mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

Sprawdź Statut Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "PRIMUS"

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „PRIMUS”

Liceum Ogólnokształcące kierowane jest do wszystkich osób, które chcą uzyskać wykształcenie średnie oraz zdobyć świadectwo dojrzałości - matura. 

 

Po ukończeniu szkoły słuchacze mogą podejść do egzaminu maturalnego, a następnie podjąć dalszą naukę na dowolnej uczelni lub w naszej szkole policealnej.

 

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w soboty i niedziele- co 2 tygodnie,

w Szkole Podstawowej nr 8 im. Krystyny Bochenek w Skoczowie (ul. Morcinka 20 ).

 

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych "PRIMUS" trwa:

  • 4 lata (8 semestrów) - dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej i gimnazjum,
  • 3 lata (6 semestry) – dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczynają naukę od semestru trzeciego.

 

 

"Nauka to podróż, którą odbywamy przez całe życie, nieustannie odkrywając nowe cele."

                                                                                               Jim Stovall "Bezcenny dar"