mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

Ślusarz

Kod zawodu: 722204

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

Słuchacz zdobywa umiejętności z zakresu:

1) wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
2) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
3) wykonywania połączeń;
4) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

 

Po ukończeniu kursu, słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz przystępuje do egzaminu państwowego.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskuje świadectwo potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie.

 

Zapraszamy!!