mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

Operator obrabiarek skrawających

Kod zawodu:  722307

Nazwa kwalifikacji: Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

Słuchacz zdobywa umiejętności z zakresu:

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie
do planowanej obróbki;
2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

 

Po ukończeniu kursu, słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz przystępuje do egzaminu państwowego.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskuje świadectwo potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie.

 

Zapraszamy!!