mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

Murarz-tynkarz

Kod zawodu: 711204

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

Słuchacz zdobywa umiejętności z zakresu:

1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
5) wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Po ukończeniu kursu, słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz przystępuje do egzaminu państwowego.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskuje świadectwo potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie.

 

Zapraszamy!!