mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

Monter konstrukcji budowlanych

Kod zawodu:  711102

Nazwa kwalifikacji: Montaż konstrukcji budowlanych

 

Słuchacz zdobywa umiejętności z zakresu:

1) przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu;
2) montowania elementów konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych.

 

Po ukończeniu kursu, słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz przystępuje do egzaminu państwowego.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskuje świadectwo potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie.

 

Zapraszamy!!