mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Kod zawodu: 723310

Nazwa kwalifikacji: Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 

Słuchacz zdobywa umiejętności z zakresu:
1) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
2) obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

 

Po ukończeniu kursu, słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz przystępuje do egzaminu państwowego.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskuje świadectwo potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie.

 

Zapraszamy!!