mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

Elektryk

Kod zawodu: 741103

Nazwa kwalifikacji: Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Słuchacz zdobywa umiejętności z zakresu: 

  1. Wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej

  2. Montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej

  3. Wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Po ukończeniu kursu, słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz przystępuje do egzaminu państwowego.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskuje świadectwo potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie elektryk.

Aby bardziej wzbogacić swoje wykształcenie słuchacz podjąć kolejne kroki i może rozpocząć kurs  Technik elektryk EE.26 i uzyskać tytuł - technik elektryk. 

Do czego oczywiście zachęcamy!!