mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

Betoniarz-zbrojarz

Kod zawodu: 711402

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

 

Słuchacz zdobywa umiejętności z zakresu:

1) przygotowywania i montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniu lub formie;
2) wykonywania mieszanek betonowych;
3) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji
świeżego betonu.

 

Po ukończeniu kursu, słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz przystępuje do egzaminu państwowego.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskuje świadectwo potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie.

 

Zapraszamy!!