mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

Monter konstrukcji budowlanych

 

Kod zawodu:  711102

Kwalifikacja: Montaż konstrukcji budowlanych

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie Monter konstrukcji budowlanych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych:

1) przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu;

2) montowania elementów konstrukcji budowlanych;

3) wykonywania prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych.

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter konstrukcji budowlanych potrafi:

1) przewidywać zagrożenia i zastosować środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) scharakteryzować cele i zadania zawodowe dla wyuczonej kwalifikacji,

3) wykonywać zadania zawodowe w oparciu o wskazane materiały i technologię,

 4) stosować odpowiednie maszyny, narzędzia i sprzęt,

5) zorganizować pracę na stanowisku pracy

 

Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje duże zapotrzebowanie na monterów konstrukcji budowlanych, którzy wykonują głównie prace związane z montażem i demontażem elementów konstrukcji budowlanych wykonanych ze stali, żelbetu i drewna. Pracodawcy oczekują na dobrze przygotowanych absolwentów branżowych szkół zawodowych. W ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne. Absolwent szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie monter konstrukcji budowlanych może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlanych, w zakładach prefabrykacji konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych , rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych.