mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Kod zawodu:723310

Nazwa kwalifikacji:  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodziemechanik-monter maszyn i urządzeńpowinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń:

  1. montowania maszyn i urządzeń;
  2. obsługiwania maszyn i urządzeń;
  3. instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

 

Aktualnie kształcenie w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń jest niezbędne i oczekiwane przez rynek pracy. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń znajdują się wśród zawodów deficytowych. Oznacza to, że pracodawcy poszukują pracowników w tym zawodzie. Poszukiwani są mechanicy na stanowiska produkcyjne. Zadania zawodowe dla mechanika-montera maszyn i urządzeń wskazane w niniejszym programie nauczania nawiązują do wymagań stawianych przez pracodawców. Wiedza i umiejętności ukształtowane przez mechanika-montera maszyn i urządzeń w wyniku kształcenia według niniejszego programu nauczania pozwolą mu również znaleźć zatrudnienie w zawodach pokrewnych jak ślusarz, ślusarz narzędziowy, operator obrabiarek skrawających, operator linii produkcyjnej składającej się z obrabiarek zespołowych i innych zawodach z branży mechanicznej. Mechanik-monter maszyn i urządzeńw kwalifikacji MEC.03. może się przekwalifikować do wykonywania pracy w zawodach pokrewnych np. jako operator obrabiarek skrawających, ślusarz, operator maszyn i urządzeń, pracownik produkcji, operator linii produkcyjnych, tokarz, frezer. W wielu urzędach pracy można znaleźć liczne oferty zatrudnienia mechaników, mechaników-monterów maszyn i urządzeń. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzi emechanik-monter maszyn i urządzeń po potwierdzeniu kwalifikacji w zakresie kwalifikacji MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń może uzyskać dyplom zawodowy technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego

 

 

Zapraszamy!!