mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

Cieśla

 

Kod zawodu:  711501

Kwalifikacja: Wykonywanie robót ciesielskich

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

 BUD. 02. Wykonywanie robót ciesielskich

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie cieśla potrafi:

1) przewidywać zagrożenia i zastosować środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) planować zadania zawodowe dla wyuczonej kwalifikacji,

3) organizować stanowisko pracy,

 4) wykonywać zadania zawodowe w oparciu o wskazane materiały i technologię

5) stosować odpowiednie materiały, narzędzia i sprzęt,

 6) posługiwać się dokumentacją techniczną,

7) udzielać pierwszej pomocy.

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie cieśla powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich:

 1) przygotowania elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu;

2) wykonywania konstrukcji drewnianych;

3) wykonywania deskowań i form elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz deskowań systemowych;

4) wykonywania rusztowań drewnianych oraz pomostów roboczych;

 5) wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.

 

Cieśla może być zatrudniany na terenie całego kraju, jak również za granicą, w firmach budowlanych. Dobry fachowiec w tym zawodzie ma większe możliwości uzyskania pracy, np. przy rekonstrukcji obiektów zabytkowych. Inną formą zatrudnienia jest prowadzenie działalności gospodarczej – świadczenie usług. Jest to zawód mający nieustające zapotrzebowanie. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych cieśli daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się w różnych obszarach. Analiza internetowych ofert pracy wykazała, że w obszarze budowlanym poszukiwani są wykwalifikowani fachowcy. Najwięcej ofert pracy w branży budowlanej skierowanych było do: murarzy, betoniarzy-zbrojarzy, cieśli, dekarzy.