mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

Betoniarz – zbrojarz

 

Kod zawodu:  711402

Kwalifikacja: Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

BUD. 01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie betoniarz-zbrojarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji :

  1. przygotowywania i montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniu lub formie;
  2.  wykonywania mieszanek betonowych;
  3. układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu.

 

Celem nauki w zawodzie betoniarz-zbrojarz jest wykształcenie specjalisty atrakcyjnego na rynku pracy i umożliwienie mu dobrego startu w dorosłe życie.

 Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje duże zapotrzebowanie na betoniarzy- zbrojarzy, którzy wykonują głównie prace związane z konstrukcją nośną obiektów budowlanych. Pracodawcy oczekują na dobrze przygotowanych absolwentów branżowych szkół zawodowych. W ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne.

Absolwent szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie betoniarz-zbrojarz może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych, w zakładach prefabrykacji, w wytwórniach mieszanek betonowych oraz zakładach produkcji zbrojenia na stanowiskach: przygotowywania mieszanek betonowych, siatek, szkieletów zbrojeniowych, deskowań i form, wykonywania elementów betonowych i żelbetowych w różnych obiektach budowlanych przy zastosowaniu narzędzi i maszyn do robót betoniarskich i zbrojarskich, wykonywania remontów i napraw konstrukcji z betonu.

Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierać własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.